Category Archives: Milstolpe hållbarhetsreglering

Vägen mot fossiloberoende jordbruk – betänkande överlämnades idag

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Regeringens Cirkulär Ekonomi Strategi

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering

Regeringens klimatpolitisk handlingsplan

I slutet av 2019 presenterade regeringen deras handlingsplan för klimatet. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och innehåller 132 åtgärder som ska minska utsläppen [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

(in Swedish) Regeringen satsar på negativa utsläpp genom investeringsstöd

Regeringen har infört ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp. Satsningen inom ramen för det så kallade Industriklivet sker i enlighet med januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Fler illegala avfallsexporter ska kunna lagföras

Regeringen föreslår en lagändring för att bättre kunna komma åt den illegala avfallsexporten från Sverige. Ändringen skulle innebära att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som krävs för att hantera [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Regeringen tar emot nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från tung industri

Den 20 mars deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan på Fossilfritt Sveriges konferens om fossilfri konkurrenskraft. Statsråden kommer även att ta emot färdplaner från [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Sverige ligger först i arbetet med SDG

Enligt en ny rapport från SDG Index ligger Sverige först när det gäller arbetet med SDG. För att lära dig mer om Sveriges arbete med SDG följ länken [..]

General, Milstolpe hållbarhetsreglering

The Oslo Declaration

Den ambitiösa nordiska klimatagendan och det nordiska ledarskapet ligger fast. Det stod klart när de nordiska miljö- och klimatministrarna på tisdagen antog en ny klimatdeklaration vid sitt möte [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering

Regeringens historisk klimatreform för Sverige

2017-02-23 Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska