Vägen mot fossiloberoende jordbruk – betänkande överlämnades idag

Vägen mot fossiloberoende jordbruk – betänkande överlämnades idag
Den 30 juli 2021 publicerades betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk och idag, den 19 augusti, mottogs det av regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, en förbättrad drivmedels- och livsmedelsberedskap, samt att nå uppsatta klimatmål.
Läs mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.