Author Archives: admin

Vägen mot fossiloberoende jordbruk – betänkande överlämnades idag

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Regeringens Cirkulär Ekonomi Strategi

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering

Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda vad vi behöver äta under höjd beredskap

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Utgångspunkten är att Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp [..]

På svenska

Regeringens klimatpolitisk handlingsplan

I slutet av 2019 presenterade regeringen deras handlingsplan för klimatet. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och innehåller 132 åtgärder som ska minska utsläppen [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

This year’s Stipendium 2019 Awarded to Dr. Flavio Gazzani, University of Rome

This year’s stipendium went to a researcher in Italy, Dr. Flavio Gazzani.

Energy and Economy, Flexible pollution fees, General, Sustainable development

(in Swedish) Regeringen satsar på negativa utsläpp genom investeringsstöd

Regeringen har infört ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp. Satsningen inom ramen för det så kallade Industriklivet sker i enlighet med januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Re-green the desert. An investment in peace

A group based in the Netherlands, called The Weather Makers, are rolling out an ambitious plan to turn the Sinai desert green. Apart from stabilising weather in the [..]

A functional economy encourages conservation, Invest in Peace

Briefing: Instrument för att avfossilisera samhället så att alla tjänar på det

Ett koldioxidtillägg läggs på vid import av ”fossila bränslen” som kol, olja och gas. En budgetneutral återbäring av intäkterna från tillägget, i lika stora andelar till alla, säkrar folkligt [..]

Briefing papers, Latest news, På svenska

Ny Briefing: Instrument för att stabilisera huspriser så alla har råd

Systemfarliga finanskriser med svåra skadeverkningar har ofta blivit resultatet av ohämmat stigande marknadsvärde på villor och bostadsrätter. Vad som gjort detta möjligt är att bankerna har tillåtits öka [..]

Briefing papers, Latest news, På svenska

Ny Briefing: Instrument för att stabilisera ekonomin

Briefingen ger översikt över TSSEF:s återkopplade ekonomiska styrinstrument för systemstabilisering och hållbar utveckling. Dessa ekonomiska styr-mekanismer säkerställer majoritetsförankring för effektiv styrning och långsiktigt hållbar utveckling

Briefing papers, General, Latest news, På svenska