Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda vad vi behöver äta under höjd beredskap

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Utgångspunkten är att Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och Försvarsmakten med nödvändiga förnödenheter vid höjd beredskap och ytterst krig
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/livsmedelsverket-far-i-uppdrag-att-utreda-vad-vi-behover-ata-under-hojd-beredskap/

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.