Regeringens klimatpolitisk handlingsplan

I slutet av 2019 presenterade regeringen deras handlingsplan för klimatet. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och innehåller 132 åtgärder som ska minska utsläppen i hela det svenska samhället.

TSSEF har länge föreslagit att åtgärder behövs kompletteras med ekonomisk krafttag genom en avgift på fossilt bränsle som återbetalas till allmänheten.

Läs mer om propositionen här på Jordbruksaktuellt och mer om flexibla avgifter på förorening här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.