Regeringen har aviserar åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Eftersom Nasdaq clearing är den centrala motparten i elmarknaden, höga och volatila elpriser har kraftigt ökat de säkerheter elproducenter måste ställa till Nasdaq Clearing AB som är en central del av den finansiella infrastrukturen. Det krävs därför snabba garantier från staten för att garantera den finansiella stabiliteten.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.