Ekonomiska styrmedel som främjar omställningen till en cirkulär ekonomi utreds

STOCKHOLM 16 JUNI 2022

Regeringen har beslutat att en kommitté ska tillsättas för att utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Utredningen ska rikta in sig på områden med en betydande miljö- eller klimat­påverkan, där styrmedel på ett betydande och samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja en sådan omställning. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Sveriges strategi respektive handlingsplan för cirkulär ekonomi och i den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs mer här på Regeringens webbsida

Stiftelsen välkomnar utredningen. Som det är nu går omställningen till cirkulär ekonomi för långsamt och risken är hög att energibrist, råvarubrist och även matbrist drabbar Sverige inom kort, samtidigt som inflationen drabbar gemena man.

Stiftelsen har utvecklat en rad olika styrmedel för cirkulär ekonomi och välkomnar kontakt med utredningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.