Regeringen tar emot nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från tung industri

Den 20 mars deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan på Fossilfritt Sveriges konferens om fossilfri konkurrenskraft. Statsråden kommer även att ta emot färdplaner från fyra branscher på samma tema.

I samarbete med Fossilfritt Sverige har fyra branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Det är bergmaterialbranschen, digitaliseringskonsultbranschen, sjöfartsbranschen och uppvärmningsbranschen som lämnar över sina färdplaner till regeringen.

– Klimatfrågan är vår tids stora utmaning och vi kan bara lösa den gemensamt. Fossilfritt Sveriges arbete är fantastiskt då det visar att Sveriges tyngsta branscher både vill vara med i omställningen mot nollutsläpp, och att de kan göra den, när de nu har tagit fram gemensamma färdplaner, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Att klara den gröna omställningen är ett ypperligt tillfälle att stärka den svenska konkurrenskraften. Jag är stolt över att vi har ett näringsliv som ser på omställning som ett naturligt nästa steg, både för klimatet och näringslivet. Tillsammans kan vi skapa långsiktiga förutsättningar för industri och näringsliv, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft
Regeringen tar emot de nya färdplanerna på Fossilfritt Sveriges konferens Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Konferensen äger rum på Berns i Stockholm den 20 mars kl. 10.00-16.00.
Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.