Anders Höglund förklarar hur CO2 avgifter kan höjas utan att drabba de fattiga

Styrelsemedlem Anders Höglund

Vägen mot fossilfrihet och ett gott klimatsamvete har varit svårframkomlig. SD:s miljöpolitiska talesperson påpekar i en debattartikel (17/2) att; ”regeringens gröna skatteväxling sker på bekostnad av svagare grupper i samhället och bidrar till ökad splittring”. MP:s klimatpolitiska talesperson svarar (20/2) att; ”SD:s antiklimatpopulism skadar hela samhället” och påstår samtidigt; att; ”regeringens nya bonus till klimatsmarta bilar hittills varit en succé”.

Ja, många som har råd att köpa en, så kallad, ’klimatsmart bil’ (läs; elbil eller elhybrid) har gjort det och fått en bonus på 60 000 kr. Vad är succén? Var är logiken?

Det verkar inte ha gjorts någon seriös analys av de ekonomiska konsekvenserna av bonus-malus-systemet. Det kommer att belasta de ekonomiskt svagare mest.

Utredaren har själv konstaterat att systemet bara kommer att minska transporternas klimatpåverkan och CO2-utsläpp ytterst marginellt till år 2030. Huvudorsaken är att det går åt en mycket stor mängd energi vid tillverkning av batterier och den energin kommer till största delen från fossilt kol. Det gör att det nuvarande bonus-malus-systemet är allvarligt missvisande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vem bär ansvaret för en sådan misshushållning?

Det finns ett bättre alternativ. Vi i Stiftelsen Hållbart Samhälle (tssef.se) har sedan länge förespråkat en demokratiskt förankrad omställning med prissignaler som visar rätt och där det viktigaste omställningsinstrumentet är ett klimatåterbäringstillägg på fossilt bränsle.  Det är ett tillägg i betydelsen; avgift, som är statsbudgetneutralt, alltså med full återbäring till medborgarna. En viktig egenskap hos lösningen är att varje höjning av tillägget medför en lika stor höjning av återbäringen och köpkraften. I Sverige kommer en majoritet på mer än två tredjedelar att tjäna på klimatåterbäringstillägget. En extrabonus med lösningen är rejält minskade ekonomiska klyftor i samhället.

Så här fungerar omställningsmekanismen:

  • Lägg ett klimatåterbäringstillägg på import och utvinning av fossilt kol
  • Gör tillägget handelsneutralt genom en avräkning vid export
  • Ge pengarna från tillägget till medborgarna som en återbäring varje månad, lika till alla
  • Höj tillägget regelbundet tills fossilfrihet uppnås
  • Anpassa tilläggets höjningstakt till marknadens omställningstakt

En marknad för gröna lösningar uppstår när tillägget successivt höjs, i takt med omställningen. En välanpassad ökningstakt för tillägget som avspeglar marknadens gradvis ökande omställningskostnader är viktig för att undvika skadlig misshushållning på grund av förtida utskrotning av fungerande realkapital. Det ökande tillägget gör gröna produkter allt mer konkurrenskraftiga.

Transparens och acceptans säkras när klimatåterbäringstillägget läggs på vid import och utvinning av fossilt kol och återbetalas till alla så att de ser återbäringen på sitt konto varje månad och vet att priset de betalar för varor och tjänster används till att styra omställningen mot fossilfrihet på ett rättvist sätt som är bra för hela samhället.

Lita inte bara på oss. Omställningsmekanismen har fått internationell uppmärksamhet och rekommenderas av fler och fler som har förstått dess stora potential. Kanada har infört en liknande mekanism med återbäring, Carbon Dividend, med majoritetsstöd från väljarna. Med ett klimatåterbäringstillägg och full återbäring kan vi tillsammans lösa klimatproblemen och, med ett rent klimatsamvete, slippa se våra barn klimatstrejka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.