(in Swedish) Regeringen satsar på negativa utsläpp genom investeringsstöd

Regeringen har infört ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp. Satsningen inom ramen för det så kallade Industriklivet sker i enlighet med januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen lanserade i 2018 års budget Industriklivet. Det innebär att 300 miljoner kronor per år satsas under perioden 2018–2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Industriklivet utvecklas nu för att också ge stöd till investeringar i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthusgaser som tagits ut ur atmosfären.
− Jag kan konstatera att de scenarier för att nå målen i Parisavtalet som tagit fram av FN:s klimatpanel IPCC och EU-kommissionen innehåller olika former av negativa utsläpp. För att nå det svenska klimatmålet om negativa utsläpp efter 2045 måste vi utveckla nödvändig teknik, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.
Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och därefter uppnå negativa utsläpp, enligt riksdagens beslut i juni 2017. För att nå målet får så kallade kompletterande åtgärder användas i enlighet med internationellt beslutade regler. En möjligt kompletterande åtgärd är avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung sk. bio-CCS. Bio-CCS är i första hand ett alternativ för stora utsläppskällor som släpper ut mycket stora mängder ton koldioxid varje år. Tekniken kräver relativt stora investeringar och om utsläppen är små kan kostnaden per lagrat ton koldioxid bli höga.

Regeringen tillför därför Industriklivet 100 miljoner kronor för 2019 för ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp. Regeringen bedömer dessutom att behovet av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från industrin kommer att öka och tillför därför därutöver ytterligare 100 miljoner kronor till Industriklivet för 2019. Sammanlagt omfattar Industriklivet 500 miljoner kronor 2019. Energimyndigheten ges också möjlighet att ingå större långsiktiga avtal genom att bemyndiganderamen ökas till 1,9 miljarder kronor.

 

Läs mer från Regeringen
Pressmeddelande: Långsiktig satsning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser
Pressmeddelande: Ytterligare 100 miljoner till hållbar industriomställning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.