Regeringens historisk klimatreform för Sverige

2017-02-23

Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik.

Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

Regeringen föreslår, som ett långsiktigt klimatmål, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Lagrådet skall säga sitt först innan den träder ikraft

http://www.regeringen.se/48fe4b/contentassets/7b33bbdda7e24f54b86c09c4463b826d/faktablad-lagradsremiss-om-ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-sverige.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.