Category Archives: På svenska

25 May. Water, waste handling, the circular economy and phosphorus

Board member Stephen Hinton will be presenting at the annual Future Day held by waste handling company Ragn-Sells. See the video above (in Swedish!)

Events, Latest news, På svenska, Waste is a resource in an effective economy

Tre förslag för att rädda pensionerna

Access to our webinars and publications is for newsletter subscribers only. Subscription is free. To unlock click here  Email  EFR News  By subscribing I accept the privacy rules [..]

Latest news, Our publications, På svenska

Regeringens historisk klimatreform för Sverige

2017-02-23 Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Östersjöseminiarium 18 januari, Stockholm

Stiftelsen deltar i Östersjöseminarium 18 januari, 2017, på Norra Latin KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och [..]

Events, På svenska

(Swedish) Seminar Östersjön om 20 år 18 januari 2017 Stockholm

Fokus: Övergödning genom internläckage i Ösersjön Arrangör: KTH och Baltic Works Commission Tid: 18 januari 2017 Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm Östersjön står [..]

Events, Latest news, På svenska

Sveriges väg till hållbara städer

https://www.globalutmaning.se/rapporter/nordic-urban-ways/ Studien Nordic Urban Ways – Local leadership, governance, & management for sustainable development  har tagits fram i samarbete med UN Habitat och utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling [..]

På svenska

Vuxna leker med klimatet

Hur fungerar regeringar, företag och allmänhet när det gäller klimat och ekonomi?  Det frågade Landets Fria Tidning när de på Tillväxtverkets kontor träffade en grupp experter inom området [..]

På svenska

Simuleringsspelet: Klimatåterbäring och miljöavgifter för att nå miljömål

Kunskapsnivå: medel – hög Huvudämne: miljöavgifter med återbäring som styrmedel för hållbar utveckling Målgrupp: representanter för organisationer engagerade i miljö, klimat mm. som vill vet mer om hur [..]

Events, General, På svenska, Simulation Events

Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205 på Klimatriksdagen)

Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205) För att lyckas uppnå klimatmålen utan att skada samhällsekonomin behövs en effektiv styrning. Om vi väntar för länge kommer vi att få betala [..]

Flexible pollution fees, På svenska