(Swedish) 20 år att rädda Östersjön

Fokus: Övergödning genom internläckage i Ösersjön
Arrangör: KTH och Baltic Works Commission
Tid: 18 januari 2017
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin,
Drottninggatan 71B, Stockholm

Östersjön står inför stora utmaningar när det gäller att möta den ökande övergödningen. Nya lösningar behövs som kan ge Östersjön god status inom rimliga kostnads- och tidsramar. Lösningar som också ger svar på de utmaningar om internläckage av fosfor som regeringen beskriver i budgetpropositionen 2016.

 

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information och diskussion om hur nya synsätt och ny teknik kan bidra till utvecklingsarbetet och inspirera till nya lösningar.
Seminariet Östersjön om 20 år vässar debatten om relevanta metoder för att framförallt minska övergödningen till 1970- talets nivåer. Metoder som ger en ökad kostnadseffektivitet men som också ger en snabbare effekt – med bestående och tydliga fördelar för samhället i stort. Under seminariedagen ges följande sex exempel i demonstrationer i angränsande lokaler:
1) Landbaserade åtgärder med hög kostnadseffektivitet
2) Syresättning av syrefria bottnar – pumpning av ytvatten
3) Fosforabsorberande material – aluminiumklorid
4) Fosforabsorberande material – märgel
5) Fosforabsorberande material – polonit
6) Bärgning av syreförbrukande sediment – återföring av NPK

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom områden som berör policy, forskning och metoder, såväl inom näringsliv som inom offentliga organisationer och myndigheter.

Ladda ned mer information.seminarium-ostersjon-om-20-ar-januari-2017

Stephen Hinton, medlem i Baltic Works commission och styrelseledeamot i stiftelsen TSSEF presenterar möjligheterna med ekonomiska styrmedel och ny teknik.

Tid: 18 januari 2017
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin,
Drottninggatan 71B, Stockholm
Anmälan: Genom e-mail till info@teknikmarknad.se
Mer information: Bengt Simonsson, tel 08-21 44 70
bengt.simonsson@teknikmarknad.se
Pris: 300 kronor.
Sista anmälningsdag: 31 december 2016. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser

Mer att läsa

1 Reply to “(Swedish) 20 år att rädda Östersjön”

  1. Några undrar kommer det sig att vi inte presenterar ”Fosforabsorberande material – bränd kalk.” Det gör vi under punkt 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.