Ny Briefing: Instrument för att stabilisera ekonomin

Briefingen ger översikt över TSSEF:s återkopplade ekonomiska styrinstrument för systemstabilisering och hållbar utveckling.
Dessa ekonomiska styr-mekanismer säkerställer majoritetsförankring för effektiv styrning och långsiktigt hållbar utveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.