Ny Briefing: Instrument för att stabilisera huspriser så alla har råd

Systemfarliga finanskriser med svåra skadeverkningar har ofta blivit resultatet av ohämmat stigande marknadsvärde på villor och bostadsrätter. Vad som gjort detta möjligt är att bankerna har tillåtits öka kreditvolymen/skuldvolymen i ekonomin på ett okontrollerat och riskabelt sätt, vilket i ett historiskt perspektiv har varit ett återkommande problem.

Briefingen beskriver TSSEFs mekanism för att hålla bankernas  okande kreditvolym inom gränser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.