Ny Briefing: Instrument för att avfossilisera samhället så alla tjäna

Ett koldioxidtillägg läggs på vid import av ”fossila bränslen” som kol, olja och gas.

En budgetneutral återbäring av intäkterna från tillägget, i lika stora andelar till alla, säkrar folkligt majoritetsstöd.

En avräkning vid export gör koldioxidtillägget handelsneutralt.

Briefing papers, Latest news, På svenska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.