Briefing: Instrument för att avfossilisera samhället så att alla tjänar på det

Ett koldioxidtillägg läggs på vid import av ”fossila bränslen” som kol, olja och gas.

En budgetneutral återbäring av intäkterna från tillägget, i lika stora andelar till alla, säkrar folkligt majoritetsstöd.

En avräkning vid export gör koldioxidtillägget handelsneutralt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.