Sveriges väg till hållbara städer

https://www.globalutmaning.se/rapporter/nordic-urban-ways/

Studien Nordic Urban Ways – Local leadership, governance, & management for sustainable development  har tagits fram i samarbete med UN Habitat och utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Den innehåller intervjuer med borgmästare från en rad olika städer i Norden.Den huvudsakliga slutsatsen är att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett stark lokalt självstyre är nyckelfaktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling. Andra faktorer för nordiska städers framgång inom hållbarhet är; kontinuitet i stadsplanering, medborgardeltagande, visionärt beslutsfattande och att skapa synergier mellan aktörer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.