Sveriges arbete med SDG

SDG eller sustainable Development Goals togs fram av FN. Målen är en del av ett globalt avtal som kallas 2030 agenda, som antogs vid FN: s på 25 September 2015.

17 mars 2016 tillkännagav Ardalan Shekarabi, Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades FFF-utredningen Fossilfritt på Väg – 1100-sidor som slår fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Den 17 april antogs ett nytt direktiv av EU som kommer att kräva de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. Det gäller för börsnoterade företag med fler än 500 anställda . De måste ta itu med ”policies, risks and results” i förhållande till ”social, environmental and human rights impact, diversity and anti-corruption policies” i sina årsredovisningar .

Läs mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.