Simuleringsspelet: Klimatåterbäring och miljöavgifter för att nå miljömål

simulation_results
Exempel resultat efter 7 ronder

Kunskapsnivå: medel – hög
Huvudämne: miljöavgifter med återbäring som styrmedel för hållbar utveckling
Målgrupp: representanter för organisationer engagerade i miljö, klimat mm. som vill vet mer om hur styrmedel kan hjälpa till i utvecklingen. Tjänstemän som arbetar inom ekonomi och miljöpolicy.
Fördelarna med att delta: simulering är ett effektivt sätt att få inblick i olika faktorer och hyr de samverkar/motverkar. Bl.a. illustreras hur viktigt det är med  – vad som kommuniceras, storleken på avgiften, tillgång till teknik, prisbilder totalt m.fler.


TID: 9:30 – 12:30
DATUM: torsdag 22  oktober 2015
PLATS: Citykonditoriet konferens Adolf Fredriks Kyrkogata 10 111 37 Stockholm

ALTERNATIVT: Visning på webben klicka här för att registrera

REGISTRERING, BETALNING:  Hos Simple Signup. Klicka här.

KOSTNAD: 1200:- ex moms. Rabatterade pris för pensionärer, studenter med mera   198:- plus moms (248:-) – klicka här.

BEKRÄFTELSE: Du får bekräftelse när du betalat.

BROSCHYR: Ladda ned här Simuleringsspel R1-4


simulationstageSimulering i affärsspelsform är ett bra sätt att snabbt lära sig mer. I grupper ägnar vi oss åt uppgiften att införa och applicera styrmedel för att minska utsläpp samtidigt som vi stimulerar ekonomin att satsa på hållbar ”grön teknik”. Vi lär oss av våra egna och varandras fram- och motgångar under lärorika och stimulerande former.

Varför styrmedel?

Vi vet att mycket av det vi gör inte är bra – från att äta fel mat till att släppa ut koldioxid – men vi vill inte drabbas av tvång och förbud utan tror mer på en rätt användning av marknadskrafterna.

Varför behöver vi lära oss mer?

Att lägga en styravgift på skadliga beteenden och använda pengarna till att stimulera goda beteenden verkar vettigt i teorin. Men forskning visar på flera exempel där detta inte har lyckats. Vilka subtila faktorer spelar in – såsom hur man fördelar intäkterna eller hur pengarna används?

Varför simulering?

Ett affärsspelssituation, där man kan experimentera fritt och vara med om alla misstag, ger viktiga insikter inom detta komplexa område.

Instrumenten

Spelet använder sig av styrinstrument som granskats i projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet:

  • Klimat-tillägg (Flexible Climate Fees)
  • Mineralimport-tillägg
  • Läckage-tillägg på fastighetsskatt på läckage av näringsämnen

Dessa instrument fungerar som konkreta exempel. Lärdomar och resultat kan överföras på andra instrument.

HUR SIMULERINGEN GÅR TILL

En introduktion till styrmedel inleder workshopen, med en förklaring till spelets förutsättningar.

Olika perspektiv. Vi spelar investerare, myndigheter, konsumenter och media för att få en bred uppfattning om hur olika intressenter agerar. Spelet omfattar flera omgångar där deltagarna beslutar om, bl a, storleken på avgiften, inköp och återföring.

Regeringen. Höjer avgiften varje omgång med syfte att nå en vettig utfasningstakt av ämnena/med förändring av beteenden.

Näringslivet: Beslutar om bl.a införandet av ny teknik kontra att betala avgifter.

Konsumenter: Agerar utifrån det egna hushållets och samvetets perspektiv.

Varje omgång avslutas med en diskussion kring vad som påverkade besluten, vilken information som fattades eller var viktigast och vad man vill uppnå med besluten. Hela simuleringen avslutas med summering av lärdomen.

Spelledaren är Stephen Hinton, ledamot i TSSEF. Stephen arbetar som konsult åt, bl a, det Schweiziska Jordbruksdepartementet inom Market Based Instruments och kväveutsläpp.

Mer information

Läs mer om simulering på vår hemsida

White paper om flex fees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.