Simuleringsspelet styrmedel för miljömål 10 september i Stockholm

Hej!

Välkommen att delta i vårt simulerings-rollspel för miljöavgifter!

Vi har tidigare skickat information om Flexible Fees och ekonomiska Styrmedel – vår ambition är att visa på möjligheter att styra ekonomin åt hållbarhetsmålen med full sysselsättningen med hjälp av digitalisering av ekonomin.

Ekonomi och Miljö är både stora ämnen och det är inte alltid lätt att förstå sambanden.

Nu blir det lite lättare: vår simulerings-workshop visar hur olika faktorer kring styrmedel, information, återbetalning mm samverkar. Med simuleringen kan vi prova olika strategier för att se vilka fungerar bäst.

Simuleringsspelet är för dig som vill bli mer insatt i frågorna kring styrmedel. Du arbetar med policy inom ekonomi och miljö eller är sakkunnig med intresse av att veta mer. Naturligtvis är du också välkommen som är lekman som brinner för miljön.

Ladd ned datablad Simuleringsspel R1-3

Du tar del av flera frågor som spelet belyser  t.ex;

  • Hur kan miljökostnader bli en drivkraft för utvecklingen mot hållbar ekonomi?
  • Hur kan företag klara av omställningen när ett klimatåterbäringstillägg läggs på övriga kostnader i verksamheten?
  • Vilka positiva fördelar kan vi förvänta oss för hela samhällsekonomin genom att införa en klimatåterbäring i ekonomin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.