LEK OCH SIMULERING SKA VISA FÖRDELARNA MED ATT BETALA FÖR MILJÖN

Kontaktperson: Stephen Hinton
TSSEF
Telefon: 0730311625
Stephen.hinton@tssef.se
BOX 6025
162 06 VÄLLINGBY
SWEDEN

 

Pressmeddelande
THE SWEDISH SUSTAINABLE ECONOMY FOUNDATION
www.tssef.se
Staffan-Lindberg8
Staffan Lindberg

LEK OCH SIMULERING SKA VISA FÖRDELARNA MED ATT BETALA FÖR MILJÖN

Är jorden för god för att kolsyra? Nej, skämt åsido, hur ska vi värdera jordens resurser för att kunna svara på resurs- och klimatfrågorna och lösa problemen vi står inför? Koldioxidbantaren, artisten och ståuppkomikern Staffan Lindberg är gäst hos Stiftelsen Hållbart Samhälle när vi hjälps åt och spelar oss igenom hur vi alla med hjälp av miljöavgifter och demokratisk miljöåterbäring kan bli koldioxidbantare samt utsläppsfria vad gäller fosfor till havet.

STOCKHOLM 22 OKTOBER 2015:
Torsdagen den 22 oktober på Citykonditoriet konferens i Stockholm erbjuder Stiftelsen Hållbart Samhälle (The Swedish Sustainable Economy Foundation) publiken att delta i ett affärs- och simuleringsspel kring miljöavgifter. Stiftelsen hoppas att miljöintresserade och policy makers skall få bättre inblick i hur ekonomiska styrmedel kan fungera för att reducera miljöbelastning samtidigt som en robust ekonomi erhålls.
Syftet med spelet är att på ett pedagogiskt sätt lyfta frågor kring hur det lönar sig att investera i förnybar energi och återbruk, alltså införa cirkulär ekonomi, och hur regeringar kan påverkar samhällets omställning till cirkulärekonomi genom avgifter och utformning av skattetryck.

Simuleringen sker i form av ett affärsspel där ett regeringsteam inför och höjer avgifter på råmaterial och avlopp. Företagen konkurrerar via prissättning och investeringar i cirkulär teknik. Spelet utspelas i låtsaslandet Lilliput som har infört miljömål och satsar på att avgifter kommer att driva utvecklingen mot noll utsläpp.

Simuleringen belyser såväl tekniska frågor kring anpassning av det ekonomiska systemet som de psykologiska faktorer som påverkar beslut. Målgruppen för spelet är tjänstemän som arbetar med miljöpolicy och ekonomisk politik, samt förtagare som vill förbereda sig för konse-kvenserna av de kommande klimatsamtalen i Paris senare i år.

– Jag möter miljöengagerade som menar att det inte går att ändra den ekonomiska politiken på ett sätt som gynnar miljön, och ekonomiskt engagerade människor som påstår att det inte är lönsamt att investera i cirkulär ekonomi. Jag hoppas att spelet kommer att visa både sidorna hur ekonomiska styrmedel, rätt använda, kan få marknaden att återvinna och använda förnybar energi samtidigt som alla – inklusive naturen – kan få det bättre, säger spelledaren Stephen Hinton.

OM STIFTELSEN
Stiftelsen Hållbart Samhälle grundades 1995 och utvecklar och främjar systematiska metoder och lösningar för att utveckla samhället på ett hållbart sätt. Uppdraget för stiftelsen är att främja utvecklingen av förutsättningar för hållbarhet genom tillämpning av finansiella instrument på nationell nivå och spridning av makroekonomiska systemlösningar. Stiftelsen har en icke politisk helhetssyn för att främja dessa lösningar genom forskning och utveckling, utbildning, spridning av information och olika samarbetsprojekt, bland annat humanitära insatser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.