Christian Felber presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen


Huvudämne: Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige

TID: Wednesday, November 18 at 2:00pm – 4:30pm
PLATS:
 Sverigesalen, Kistafolkhögskola, Kista Torg 7

REGISTRERING, For registration please enter your mail address and name here: http://goo.gl/forms/iM6fpnpUUt

Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige. Kom och lyssna på Christian Felber som presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen, ett ekonomiskt system han har skapat som bygger på “standarder för mänskliga relationer så väl som konstitutionella värden”. Christian Felber undervisar på universitetet i Wien, Österrike och är en internationell samhällsdebattör, föreläsare och författare.

Journalist och författare Mike Smith från Initiatives of Change, UK kommer också för att dela berättelser från sin senaste bok om företagsledare som flyttat sitt fokus mot värdebaserat ledarskap och på så sätt skapat omvälvande förändring.

Föreläsningen är på engelska.

Registrera dig här om du vill komma:
https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

ENGLISH
Let us co-create an economy for the common good and to support the development of a value-driven economy in Sweden. Come and listen to Christian Felber presenting the Economy for the Common Good (ECG) model, an economic system he has created based on “standards for human relationships as well as constitutional values”. Christian Felber teaches at the University of Vienna, Austria, and is an international social commentator, lecturer and author.

Journalist and author Mike Smith from Initiatives of Change, UK, will also share stories from his latest book. He will share how business leaders who have moved their focus toward value-based leadership are part of creating a revolutionary change.

The talk will be in English.

Sign up here if you want to come and listen: https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.