Vuxna leker med klimatet

Landetsfria

Hur fungerar regeringar, företag och allmänhet när det gäller klimat och ekonomi?  Det frågade Landets Fria Tidning när de på
Tillväxtverkets kontor träffade en grupp experter inom området nationalekonomi för en generalrepetition av TSSEFs simuleringsspel om miljöavgifter innan det körs inför och tillsammans med publik den 22 oktober i Stockholm.

Läs mer på tidningens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.