Rapport ifrågasätter tillväxt (in Swedish)

Oscar Kjellberg skriver:

Allt fler människor ifrågasätter oändlig ekonomisk tillväxt. Kan ekonomin växa i all evighet? Är det önskvärt? Finns det energi och andra naturresurser så det räcker? Vad händer med miljön och klimatet? Många hoppas på fortsatt tillväxt kombinerad med en frikoppling (decoupling) av miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från den ökade ekonomiska aktiviteten. Om inte frikopplingen kan rädda oss från miljöproblemen – vad behöver vi då göra? Vi har sett det som mycket viktigt att få dessa frågor belysta.

Läs hans rapport Har tillväxten nått vägs ände?  -nans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll