Att finansiera landsbygden/ Finance for rural areas

Version in English will follow

cover_oscar
Klicka på bilden för att läsa hela rapporten

Mer pengar investeras i världens städer och storföretag än i landsbygdens hushåll och småföretag. Pengarna flyttas först, folket kommer efter och de lokala ekonomierna på landsbygden töms. Städerna fylls med folk som skuldsätter sig i dyra bostäder.

I finanskrisens spår kommer regler som gör bankerna försiktigare och lån dyrare.

Nu går vi in i en ny tid. På landsbygden finns resurserna för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Produktionen måste återlokaliseras och energieffektiviseras. Dessa investeringar måste finansieras.

Landsbygdens tillväxt, utveckling och omställning förutsätter både nya och bättre möjligheter till finansiering. Nya företag, nya verksamheter, ny teknik innebär risker. Banker får inte ta risker. Det finansiella systemet, som idag domineras av ”riskskyende” banker, måste därför  kompletteras med riskdelande lösningar. Landsbygdsnätverket har låtit ta fram en rapport med innovativa lösningar på nya finansieringsformer, t.ex. via lokala utvecklingsbolag och sparbolag. I sparbolagen delar sparare riskerna med de lokala entreprenörerna. Närheten bidrar till att spararna får bättre koll, entreprenörerna får bättre finansieringsmix och alla får lättare att dra åt samma håll. På det viset kan sparbolag och banker stärka varandra.

På så sätt ges nya möjligheter för landsbygdens omställning, utveckling och tillväxt!

Läs en summering av rapporten här