På svenska

Stiftelsen Hållbart Samhälle är en politiskt och religiöst obunden stiftelse med bred förankring och konstellation från näringslivet inom sektorerna ekonomi, miljö och teknik. Huvudsyfte och målsättning med stiftelsens existens är som stadgarna beskriver:

§2:1. Stiftelsens ändamål är stödjandet av en uthållig samhällsutveckling med inriktning på framtidsforskning, utbildning och informationsverksamhet inom huvudområdena: Ekonomi, ekologi och sysselsättning. Stiftelsen vill stödja såväl projekt som enskilda personer med ambitioner till verkande för det nya framväxande kretsloppssamhället.

Stiftelsen har sedan den bildades 1995 forskat och utvecklat idéer med målsättningen att leverera hållbara dvs. flexibla systemlösningar som är tillämpbara i en omvärldsstruktur som är föränderlig.  Flexibla Miljöavgifter är ett exempel på en levererad systemlösning för att åstadkomma en övergång till en hållbar samhällsutveckling utan att därför underminera känsliga företag och branscher. Samtidigt som en försäkringsfunktion för företagen erhålls integrerar Den Flexibla Miljöbörsen de utsatta miljökraven med kraven på kostnadseffektivitet.

Dynamiska effekter med uttryck i nyinvesteringari cleantech, nya arbetstillfällen, samt ledande positionering i det global segmentet kan därmed bli en verklighet för svensk industri.
Andra områden vilket Stiftelsen forskar och utvecklar lösningar är inom VA -filter system samt optimerade energiprocesser i jordkultur. Detta med målsättning och syfte för säkerställande av hållbara systemlösningar inom basnäring.