Webinar: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning- Stiftelsens motion till Klimatriksdagen

KLIMATRIKS_WEBINARRegistrera dig nu, för att se inspelningen. Det är GRATIS !

 

Snabbfakta:

Visades först :måndag  2 juni 19:30 CET och därefter via inspelning

Tema: Flexibla koldioxidavgifter enligt Stiftelsens modell

Webinar är för dig som: är intresserad av miljöavgifter generellt och Stiftelsens förslag specifikt inför klimatriksdagen.

Från denna webinar får du: förståelse för hur ekonomiska styrmedel tillämpas för att få en ekonomi att fungera på ett sätt som gynnar medborgarna. Samtidigt som föroreningar minimeras uppnås en bra levnadsstandard och arbete åt alla.

Talare:  Anders Höglund, Stephen Hinton och Bo Bergman från TSSEF The Swedish Sustainable Economy Foundation

Längd: 40 min Registrering: denna länk

De flesta framtidsanalytiker och många framstående forskare som är verksamma inom området hållbar ekonomi är överens om att det nu krävs väsentligt större prov på mod bland beslutsfattare om vi skall kunna navigera framgångsrikt på det förestående stormiga hav som väntar.

 

En debattartikel i DN den 10 maj med ett upprop där 23 kända forskare från universitet och högskolor tillsammans föreslår ett ”utsläppsmoratorium”, som innebär att inga politiska beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser, understryker allvaret. Vi lever i ett paradigmskifte där de goda valmöjligheterna minskar för var dag som går. Risken att vänta för länge, så att drastiska beslut krävs som är skadliga för samhällsekonomin, är en av farorna. Behovet att införa, en inom andra områden väl beprövad och framgångsrik styrningsmetod; “Control Engineering”, inom ekonomin känns angelägnare än någonsin tidigare. Signaler och trender talar för att ett nytt tänkande, som har vuxit fram parallellt, är nu på väg, vilket ger hopp om att de samhällsfarliga ekonomiska systemfelen ska kunna rättas till. Här presenteras en lösning baserad på en sund och rättvis ekonomisk styrning som alla tjänar på. En marknadslösning som säkerställer en robust och effektiv omställningsprocess och där tillväxtmål och miljömål förenas.

Webinar presenterar en marknadslösning som ger styrfart genom omställningsprocessen där tillväxtmål och miljömål förenas, tillväxt av arbeten och miljöteknik samtidigt som utsläppen reudceras snabbt.

I webinariet som startar klockan 19:30 den 27 maj kommer idén om att införa ett klimatåterbäringstillägg med återbetalning att presenteras och förklaras. Förslaget   innebär att miljö- och klimatmålen uppnås, med ett fossilbränslefritt samhälle senast år   2050, men medför även en hög sysselsättning med kraftigt minskad arbetslöshet. Ett   tillräckligt högt klimatåterbäringstillägg med återbetalning löser problemen och ger   dynamiska effekter i ekonomin som även innebär en ökad efterfrågan på miljövänliga   produkter samt tjänster och säkerställer att företagen på den viktiga marknaden för   sådana produkter och tjänster blir lönsamma och växer.

Från programmet

  • Dagens linjära ekonomi drivs med fel tillämpade styrmedel
  • Systemtänkande kräver en djupgående analys och inte bara studera källan vid utsläppspunkten
  • Vad är Control Engineering och hur används denna mekanism i ekonomin?
  • Fyrahörnstenar i motionen
  • Varför återbäring är nödvändig i ekonomin och som är del i förslaget
  • Hur återkoppling kan få varje inköp att gagna miljön och ekonomin

OM TSSEF

Swedish Sustainable Economy Foundation arbetar med innovativa metoder för att driva den cirkulära ekonomin, bl.a  Hur man sätta pris på föroreningar som förändrar hur människor använder teknik.

Presentatörer

Bild från MILJÖFORDON SYD

Anders Höglund är en motorforskare och delägare i Svensk – baserade Cargine Engineering . Anders arbetade för Volvo i 26 år som en förbränningsmotor utvecklare . Han började utveckla sina idéer om flexibla avgifter för utsläpp 1988 när han insåg att modern styrteknikmetoder, bland annat används för att göra dieselmotorer ren , kan tillämpas på moderna ekonomier. Han har varit ledamot i styrelsen för den svenska Sustainable Economy Foundation sedan starten 1995 .

Stephen Hinton har en bakgrund inom ledarutbildning från Mast International Ltd och arbetat i programförvaltningen på Ericsson innan du tar på VD rollen i ett vattenreningsföretag. Stephen först utvecklade sin passion för hållbarhet skriva sin bok ” Inventing for the sustainable planet” .

 

General, På svenska, RECORDED WEBINARS

Comments are closed.