Sveriges arbete med SDG

SDG eller sustainable Development Goals togs fram av FN. Målen är en del av ett globalt avtal som kallas 2030 agenda, som antogs vid FN: s på 25 September 2015.

17 mars 2016 tillkännagav Ardalan Shekarabi, Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades FFF-utredningen Fossilfritt på Väg – 1100-sidor som slår fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Den 17 april antogs ett nytt direktiv av EU som kommer att kräva de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. Det gäller för börsnoterade företag med fler än 500 anställda . De måste ta itu med ”policies, risks and results” i förhållande till ”social, environmental and human rights impact, diversity and anti-corruption policies” i sina årsredovisningar .

Läs mer

Milstolpe hållbarhetsreglering

Economics of Happiness

Economics_happinessLONDON 14th September. Invest in Peace co-founder Stephen Hinton will be joining Helena Norberg-Hodge in London at the Initiatives of Change conference on the Economics of Happiness. Read more »

Events, Latest news

Where to invest and where to find the money to save the Baltic?

The Foundation, as a member of the Baltic Works Commission, is concerned that the debate over how to invest in restoring the Baltic is being confused by WWF.

We will not get the circular economy in the Baltic by strangling agriculture and at the same time storing phosphorus on land, in effect useless to agriculture.

We have to address the historical deposits of hundreds of years of sewage systems.

(in Swedish) WWF vilseleder i debatten om Östersjön http://www.aftonbladet.se/debatt/article23114136.ab

Circular Economy, General, Green economy viewpoint, Latest news, Natural resources and economy

Invest in Peace Webinar

 Ad_WebinarWelcome to the Webinar hosted by TIGE.

Details

 • Date: 5 th April 16:00 – 17:00 CET
 • Host: Initiatives of Change http://iofc.org
 • Theme: how to invest in Peace
 • Objectives: An overview of possibilities to invest in other ways, at personal ´, community and policy level.
 • Sign up: Free
 • Access: you will need a web link (coming soon on this page)

Read more »

EFR Newsletter, Events, RECORDED WEBINARS

How did our economic system create the climate crisis?

Andreas Malm’s latest book analyses the introduction of fossil fuels into the British Economy and sheds light on one of the conundrums of our time: how did we get into this situation where economics drives a climate crisis? Read more »

Energy and Economy, General

European Sustainable Phosphorus Platform meets in Brussels 2nd December

Stephen Hinton will represent the Swedish Sustainable Economy Foundation as panel member at the event:

Policies and tools for the bio-nutrient circular economy
Brussels, Wednesday 2nd December

The event will focus on proposals for actions for policies around waste disposal constraints, targets, CAP incentives, natural capital accounting, externalities, dynamic standards, fiscal tax shift etc

And cover topics such as

 • obstacles in regulation, application
 • innovation and value chain collaboration
 • changing economic imbalance between raw materials and recycling
 • tax shift
 • policy tools
 • job creation, farmer’s incomes

Read more about the Platform here

Circular Economy

Christian Felber kommer till Sverige

Välkommen till evenemang i Uppsala den 16 november och Kista den 18 november där Christian Felber presenterar det nya approach till ekonomi: for the common good.

Läs mer här

Missade ni vår simulering av miljöavgifter? Läs rapporten här: Did we save the environment?

General

Christian Felber presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen


Huvudämne: Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige

TID: Wednesday, November 18 at 2:00pm – 4:30pm
PLATS:
 Sverigesalen, Kistafolkhögskola, Kista Torg 7

REGISTRERING, For registration please enter your mail address and name here: http://goo.gl/forms/iM6fpnpUUt

Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige. Kom och lyssna på Christian Felber som presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen, ett ekonomiskt system han har skapat som bygger på “standarder för mänskliga relationer så väl som konstitutionella värden”. Christian Felber undervisar på universitetet i Wien, Österrike och är en internationell samhällsdebattör, föreläsare och författare.

Journalist och författare Mike Smith från Initiatives of Change, UK kommer också för att dela berättelser från sin senaste bok om företagsledare som flyttat sitt fokus mot värdebaserat ledarskap och på så sätt skapat omvälvande förändring.

Föreläsningen är på engelska.

Registrera dig här om du vill komma:
https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

ENGLISH
Let us co-create an economy for the common good and to support the development of a value-driven economy in Sweden. Come and listen to Christian Felber presenting the Economy for the Common Good (ECG) model, an economic system he has created based on “standards for human relationships as well as constitutional values”. Christian Felber teaches at the University of Vienna, Austria, and is an international social commentator, lecturer and author.

Journalist and author Mike Smith from Initiatives of Change, UK, will also share stories from his latest book. He will share how business leaders who have moved their focus toward value-based leadership are part of creating a revolutionary change.

The talk will be in English.

Sign up here if you want to come and listen: https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

Events

The Economy for the Common Good

Kunskapsnivå: medel – hög
Huvudämne: Företagen och värderingear
Målgrupp: för Er som vill veta mer om hur man kan göra sin organisation mer värdeoroienterad
TID:
  14:00 to 16:00, Monday, November 16th, 2015
PLATS: Hörsal Sydney Alrutz (13:026), plan 0, Blåsenhus, Kraemers Allé 1, Uppsala

REGISTRERING, For registration please enter your mail address and name here: http://goo.gl/forms/iM6fpnpUUt

Read more »

Events, General

Did we save the environment AND the economy? Simulation results.

Stockholm 22 October, 2015: A group of about 15 economics and environmentally-engaged professionals met to participate in the Foundation’s first public simulation of dividend-bearing pollutant fees. The idea is to levy fees to  make environmentally bad behaviour expensive and good behaviour cheaper.

In other words, the simulation aims to demonstrate how this market-based  instrument can stimulate the market to invest in sustainable technology to reduce emissions whilst maintaining a robust and stable economy for commercial actors and consumers.

The challenge

The simulation explores the somewhat challenging territory where economy and environment overlap. The fundamental question is; is it possible to both have a robust economy and manage the environment responsibly at the same time? How do we address the risk that we might bring about a double negative; destroy the environment and valuable resources whilst depleting the economy?

 

simulationstage

The teams

The simulation comprised of four teams and a pre-programmed fifth team – the environmental company. The first team, the government commission, is charged with raising fees on pollutants at regular intervals. The fees are levied as surcharges on usual fees and taxes upon introduction of the pollutant into the country, For example: fossil fuels carry a climate supplement levy on import.

The government commission has the power to redirect the fees levied back into citizens’ pockets via the repayment of a dividend. They decide at each round what percentage of the collected fees to redistribute.

The other three teams represent companies that use inputs causing pollution. As the fees are raised, so does the cost of inputs. These firms are given the choices of raising prices to compensate for increased costs and/or investing in sustainable technology to remove input costs.

The environmental robot to compete against

The fourth team, “company four”, was a ‘robot controlled’ company. The prices were higher, but there were no costs for inputs since the company was already fully invested in circular technology (i.e. extracting raw materials from their own business processes). In the robot-controlled company profits are at a similar level to the other companies.

As prices rose, market shares adjusted accordingly. Company four, with the highest prices initially, had the lowest market share.

The simulation engine.

The decisions of each team are fed into a computer and the results are presented as scores in the form of graphs.

Confidence in Government

At the end of each “investment round” all participants voted on their confidence in the government.

It was with some excitement that we set about exploring these somewhat controversial issues. We were lucky that we had people with so many different viewpoints in the room, something that ensured a good learning session.

 RESULTS

General impressions:

Not everyone is familiar with the concept of how to put a price on the environment using market-based instruments. We felt is was important that the information was clear so that non-economists could understand the basics of national economy, and non-environmentalist could understand the basic of the non-emitting and circular economy.

Dividend-bearing pollutant fees are:

 • A fee on introduction of the pollutant into the economy. This is levied as far up the supply chain as possible.
 • The fee is raised at regular intervals, looking carefully at the performance of the market.
 • Money collected from the fee goes back to citizens to ensure that the economy is not hurt.

For economists, three examples of  we are trying to avoid is

 • Depletion of fossil fuel assets, the mass combustion of which disrupts the climate system.
 • Disruption of the natural nitrogen cycle by allowing accumulation in nature, disrupting natural water processes.
 • Drawing down of mineral phosphorus resources and release into the natural environment where it disrupts natural water processes.
 • A lack of phosphorus supplies (essential for food production) from recycling processes.

Nitrogen and phosphorus are both essential to societal processes, but become pollutants when allowed to accumulate in natural systems. The aim is responsible management (reuse and recycle) of these resources.

The good news:

The government acted decisively, regularly increasing the fees on pollutants.

Bild5B
The graph of emissions reduction followed the Government target relatively closely.
Bild1

Profits continued to accumulate in all participating companies.

GAMEDAY3_resultsProfit

Around the fourth round the robot, environmental, company  had accumulated highest profits despite having highest prices initially. Profit development was sound in all companies, though.

Public confidence grew. At first.Bild4b

The results graph above shows how popularity rose as emissions fell and the redistribution (repayment) of pollutant fees increased spending power. That is, until the effects of the investments in circular economy reduced import of the pollutant-causing materials. Fees were higher, but as total volume fell so did overall income from fees.

Competition appeared to be working, with companies adjusting prices to gain market share.Bild2b

 

 What did we learn?

Things that helped the players fulfil the aim of the simulation:

 • The goals for abatement were clear and the government commission players were bold in their application of fees. By choosing to redistribute the money collected back to citizens they kept spending power up.
 • Companies were not shy in acting by investing. Nor in raising prices, which helped to keep up profits whilst investing in circular technology.
 • Communication: Several statements by “the government” helped increase confidence that they were steadfast in fulfilling policy as well as being open to comments and input from the companies.

 

 • Photo: Kristina Hellberg

  Staffan Lindberg at an earlier event Photo: Kristina Hellberg

  Culture: Carbon dioxide dieter and troubadour Staffan Lindberg enlivened the mood with his songs. Staffan helped consumers, voters, government and scientists to focus on creating a culture of pollutant reduction.

   

What can we learn and take away from the workshop?

Levying fees on  introducing potential pollutants into the economy can stimulate the market to manage materials responsibly.

We learnt from the simulation that communication is needed and vital, with an open dialogue, and the creation of trust to develop a culture of non-pollution. Pollutant fees that are flexible and dynamic, bearing a dividend back into the economy could be an important tool and feature of that culture.

We saw the importance of art and culture in the process.

Tax and forget is not a safe strategy. In a dynamic situation it is of great importance to closely monitor the behaviour of the economy and adjust accordingly. The  economic control signals created by a proper use of tools and instruments such as fees and dividends, together with a clear and transparent communication should, however, be sufficient to steer an economy to sustainable circularity.

 

 For more information

 

 

Circular Economy, Flexible emission fees, General, Latest news