Category Archives: På svenska

Sveriges väg till hållbara städer

https://www.globalutmaning.se/rapporter/nordic-urban-ways/ Studien Nordic Urban Ways – Local leadership, governance, & management for sustainable development  har tagits fram i samarbete med UN Habitat och utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling [..]

På svenska

Vuxna leker med klimatet

Hur fungerar regeringar, företag och allmänhet när det gäller klimat och ekonomi?  Det frågade Landets Fria Tidning när de på Tillväxtverkets kontor träffade en grupp experter inom området [..]

På svenska

Simuleringsspelet: Klimatåterbäring och miljöavgifter för att nå miljömål

Kunskapsnivå: medel – hög Huvudämne: miljöavgifter med återbäring som styrmedel för hållbar utveckling Målgrupp: representanter för organisationer engagerade i miljö, klimat mm. som vill vet mer om hur [..]

Events, General, På svenska, Simulation Events

Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205 på Klimatriksdagen)

Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205) För att lyckas uppnå klimatmålen utan att skada samhällsekonomin behövs en effektiv styrning. Om vi väntar för länge kommer vi att få betala [..]

Flexible emission fees, På svenska

Webinar: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning- Stiftelsens motion till Klimatriksdagen

Access to our webinars and publications is for newsletter subscribers only. Subscription is free. To unlock click here  Email  EFR News  By subscribing I accept the privacy rules [..]

General, På svenska, RECORDED WEBINARS

Stiftelsen presenterar flexibla miljöavgifter på Tillväxtdagen 2013, 16 april

Vi deltar i lunch seminarier med ett kort inlägg om vår innovation.’ Se powerpoint från mötet

Flexible emission fees, På svenska

Video på svenska om bubblor

På svenska, Video

Att finansiera landsbygden/ Finance for rural areas

Version in English will follow Mer pengar investeras i världens städer och storföretag än i landsbygdens hushåll och småföretag. Pengarna flyttas först, folket kommer efter och de lokala ekonomierna på [..]

På svenska

Rapport ifrågasätter tillväxt (in Swedish)

Oscar Kjellberg skriver: Allt fler människor ifrågasätter oändlig ekonomisk tillväxt. Kan ekonomin växa i all evighet? Är det önskvärt? Finns det energi och andra naturresurser så det räcker? Vad händer [..]

På svenska