Category Archives: Milstolpe hållbarhetsreglering

Sverige ligger först i arbetet med SDG

Enligt en ny rapport från SDG Index ligger Sverige först när det gäller arbetet med SDG. För att lära dig mer om Sveriges arbete med SDG följ länken [..]

General, Milstolpe hållbarhetsreglering

The Oslo Declaration

Den ambitiösa nordiska klimatagendan och det nordiska ledarskapet ligger fast. Det stod klart när de nordiska miljö- och klimatministrarna på tisdagen antog en ny klimatdeklaration vid sitt möte [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering

Regeringens historisk klimatreform för Sverige

2017-02-23 Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Sveriges arbete med SDG

SDG eller sustainable Development Goals togs fram av FN. Målen är en del av ett globalt avtal som kallas 2030 agenda, som antogs vid FN: s på 25 [..]

Milstolpe hållbarhetsreglering