When is good advice good for you? About us.

For governments and authorities to serve citizens well, we believe they need access to a broad spectrum of reliable sources of advice. This is especially true when crafting policy at a systemic level. The Swedish Sustainable Economy Foundation has been in operation since 1995 to offer alternative, sustainable views of economic policy. Our own experts and network of  thought leaders offers extensive insights into alternative approaches to sustainable prosperity.

 The Foundation is  a speaking partner for policy makers, offering systemic approaches and solutions to the challenge of developing society in a sustainable way. As we are not affiliated to any political or religious persuasion, nor aligned with any corporate sphere of influence, the advice we offer is neutral and, we hope, practical. Read more »

General

Environmental Fiscal Reform NEWS October 2017 Volume 2. Issue 1

Environmental Fiscal Reform in Sweden Special Edition: 

Scrabbling to take the lead in defossilization, Sweden released ambitious plans to be fossil neutral 2030.Flagship Ericsson sheds employees and factories and announces  sharp profit shortfalls. As Ericsson’s shares tumble Signals advises corporate strategists to study Sweden. Can high-tech companies really be located in countries like Sweden that place the social contract high on the agenda? Or is it the other way round – can policy strategists craft alternatives that make the country a good place for Hi-tech corporations whilst maintaining the social contract? And defossilizing at the same time? If Sweden cannot de fossilise, have a liberal economy and keep the social contract, who can? Read more »

EFR Newsletter, Latest news

Sveriges arbete med SDG

SDG eller sustainable Development Goals togs fram av FN. Målen är en del av ett globalt avtal som kallas 2030 agenda, som antogs vid FN: s på 25 September 2015.

17 mars 2016 tillkännagav Ardalan Shekarabi, Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades FFF-utredningen Fossilfritt på Väg – 1100-sidor som slår fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Den 17 april antogs ett nytt direktiv av EU som kommer att kräva de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. Det gäller för börsnoterade företag med fler än 500 anställda . De måste ta itu med ”policies, risks and results” i förhållande till ”social, environmental and human rights impact, diversity and anti-corruption policies” i sina årsredovisningar .

Läs mer

Milstolpe hållbarhetsreglering

Economics of Happiness

Economics_happinessLONDON 14th September. Invest in Peace co-founder Stephen Hinton will be joining Helena Norberg-Hodge in London at the Initiatives of Change conference on the Economics of Happiness. Read more »

Events, Latest news

Where to invest and where to find the money to save the Baltic?

The Foundation, as a member of the Baltic Works Commission, is concerned that the debate over how to invest in restoring the Baltic is being confused by WWF.

We will not get the circular economy in the Baltic by strangling agriculture and at the same time storing phosphorus on land, in effect useless to agriculture.

We have to address the historical deposits of hundreds of years of sewage systems.

(in Swedish) WWF vilseleder i debatten om Östersjön http://www.aftonbladet.se/debatt/article23114136.ab

Circular Economy, General, Green economy viewpoint, Natural resources and economy

Invest in Peace Webinar

 Ad_WebinarWelcome to the Webinar hosted by TIGE.

Details

 • Date: 5 th April 16:00 – 17:00 CET
 • Host: Initiatives of Change http://iofc.org
 • Theme: how to invest in Peace
 • Objectives: An overview of possibilities to invest in other ways, at personal ´, community and policy level.
 • Sign up: Free
 • Access: you will need a web link (coming soon on this page)

Read more »

EFR Newsletter, Events, RECORDED WEBINARS

How did our economic system create the climate crisis?

Andreas Malm’s latest book analyses the introduction of fossil fuels into the British Economy and sheds light on one of the conundrums of our time: how did we get into this situation where economics drives a climate crisis? Read more »

Energy and Economy, General

European Sustainable Phosphorus Platform meets in Brussels 2nd December

Stephen Hinton will represent the Swedish Sustainable Economy Foundation as panel member at the event:

Policies and tools for the bio-nutrient circular economy
Brussels, Wednesday 2nd December

The event will focus on proposals for actions for policies around waste disposal constraints, targets, CAP incentives, natural capital accounting, externalities, dynamic standards, fiscal tax shift etc

And cover topics such as

 • obstacles in regulation, application
 • innovation and value chain collaboration
 • changing economic imbalance between raw materials and recycling
 • tax shift
 • policy tools
 • job creation, farmer’s incomes

Read more about the Platform here

Circular Economy

Christian Felber kommer till Sverige

Välkommen till evenemang i Uppsala den 16 november och Kista den 18 november där Christian Felber presenterar det nya approach till ekonomi: for the common good.

Läs mer här

Missade ni vår simulering av miljöavgifter? Läs rapporten här: Did we save the environment?

General

Christian Felber presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen


Huvudämne: Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige

TID: Wednesday, November 18 at 2:00pm – 4:30pm
PLATS:
 Sverigesalen, Kistafolkhögskola, Kista Torg 7

REGISTRERING, For registration please enter your mail address and name here: http://goo.gl/forms/iM6fpnpUUt

Låt oss medskapa en ekonomi för det allmännas bästa och stödja utvecklingen av en värdedriven ekonomi i Sverige. Kom och lyssna på Christian Felber som presenterar Economy for the Common Good (ECG) modellen, ett ekonomiskt system han har skapat som bygger på “standarder för mänskliga relationer så väl som konstitutionella värden”. Christian Felber undervisar på universitetet i Wien, Österrike och är en internationell samhällsdebattör, föreläsare och författare.

Journalist och författare Mike Smith från Initiatives of Change, UK kommer också för att dela berättelser från sin senaste bok om företagsledare som flyttat sitt fokus mot värdebaserat ledarskap och på så sätt skapat omvälvande förändring.

Föreläsningen är på engelska.

Registrera dig här om du vill komma:
https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

ENGLISH
Let us co-create an economy for the common good and to support the development of a value-driven economy in Sweden. Come and listen to Christian Felber presenting the Economy for the Common Good (ECG) model, an economic system he has created based on “standards for human relationships as well as constitutional values”. Christian Felber teaches at the University of Vienna, Austria, and is an international social commentator, lecturer and author.

Journalist and author Mike Smith from Initiatives of Change, UK, will also share stories from his latest book. He will share how business leaders who have moved their focus toward value-based leadership are part of creating a revolutionary change.

The talk will be in English.

Sign up here if you want to come and listen: https://docs.google.com/forms/d/1r7OfLHPbz-CHTWi5bgemFm_YMoWglZyu4xs1AkgyOsQ/viewform?usp=send_form

Events

The Economy for the Common Good

Kunskapsnivå: medel – hög
Huvudämne: Företagen och värderingear
Målgrupp: för Er som vill veta mer om hur man kan göra sin organisation mer värdeoroienterad
TID:
  14:00 to 16:00, Monday, November 16th, 2015
PLATS: Hörsal Sydney Alrutz (13:026), plan 0, Blåsenhus, Kraemers Allé 1, Uppsala

REGISTRERING, For registration please enter your mail address and name here: http://goo.gl/forms/iM6fpnpUUt

Read more »

Events, General